Грешка
  • Грешка при учитавању података

Техничко цртање са компјутерском графиком и моделирањем

Техничко цртање

Приручник за вежбе из техничког цртања са примерима-Igor Fürstner

http://www.scribd.com/pera1988/d/28187689-prirucnik-za-vezbe


Tехничко цртање и Кед (CAD) за грађевинце на овој адреси.

http://www.scribd.com/pera1988/d/28187689-prirucnik-za-vezbe

 

Основе техничког цртања можете погледтати на овој адрест.

http://lab405.fesb.hr/igraf/Frames/fP1.htm


Прибор за техничко цртрање. Одличну презентацију можете погледати на овој адрест.

http://www.scribd.com/doc/39617168/II-predavanje


Презентације са машинског факултета из Крагујевца можете погледати на следећим линковима:

Увод

http://www.scribd.com/doc/62153287/Tehnicko-crtanje-1

 

Пресеци

http://www.scribd.com/doc/60947951/Lekcija3-Preseci

 

Котирање 

http://www.mfkg.kg.ac.rs/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=798&Itemid=27

 

Приказивање машинских делова 

http://www.scribd.com/doc/60852799/Lekcija6-Prikazivnje-Masinskih-Delova

 

Скицирање

http://www.scribd.com/doc/44791143/Lekcija7-Snimanje

 

 

Препорука за извођење насаве техничко цртање.

http://www.scribd.com/doc/51966815/x1489-02-Pravila-tehnickog-crtanja

 

Веб страница са наставним материјалом за техничко цртање.

http://kompjuterskagrafika.wordpress.com/


 Ауто Кед (Auto Cad)


Шта је Ауто кед (Auto CAD) -Проф.др Иван Обрадовић , дипл.мат, Мр. Ранка Станковић, дипл.мат- Рударско-геолошки факултет Београд

http://www.scribd.com/doc/59846198/Inf2-Acad-01


Ауто кед (Auto Cad) основе за техничко цтрање  на овој адреси.

http://www.scribd.com/doc/62075330/3/DIJALOG-STARTUP

Шта је Ауто кед (AutoCAD) -Рад и команде

http://www.scribd.com/doc/31976150/%C5%A0ta-je-AutoCAD-RAD-I-KOMANDE


Ауто кед(AutoCAD)  2010 туторијал - приручник

http://www.ic.ims.hr/autocad2010/kazalo-autocad2010.html


Ауто кед (Auto CAD) 2007 туторијал - приручник

http://www.ic.ims.hr/autocad/kazalo-autocad.html

 

Увод у Ауто кед ( Auto CAD) -Лазица Иваноцић

http://www.scribd.com/doc/42071458/Lekcij

Пријава

mps  rnids 

eucenje 

zuov 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews